EU-medel säkrar sjömätning i Stockholms skärgård

EU-medel säkrar sjömätning i Stockholms skärgård

Med start under våren 2016 kommer stora delar av Stockholms skärgård att sjömätas med moderna metoder. Det står klart sedan ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket och Stockholms läns landsting beviljats EU-finansiering. -Läs mer här:

2015-09-04 11:00