Sjötid

Systemet är framtaget för att kunna fungera ombord på skärgårdsfartyg när dessa har förbindelse med Internet. Registrering av arbetstid sker och matchas mot överenskommen AO. Systemet håller reda på vederlag, komp, övertid, OB-tid m.m. enligt gällande kollektivavtal.

Resultatet av uträknad tid kan skrivas ut i en arbetstidsjournal samt överföras till Hogia Lönesystem.

Av- resp. på-mönstring till Sjömansregistret kan också utföras.

Systemet kan installeras fritt och testköras med testinloggning. Kontakta oss för en demonstration och tillgång till dessa inloggningsuppgifter.

 

Installtionsanvisnng

Länk till installationsprogramvara

Användarhandbok för användning ombord


Journal